Nábor do sboru

Je Ti 18 let a víc? Chceš se dostat mezi partu lidí ochotných pomáhat ostatním obyvatelům v nouzi? PÅ™ijď mezi nás a staň se členem HS Brno Židenice. NauÄíš se základům hasičiny pÅ™i pravidelných školeních poÅ™ádaných jak na zbrojnici tak i u profesionálních hasičů HZS Brno.

PostupnÄ› budeš vycvičen na činnosti nutné pro hašení požárů,evakuaci a záchranu osob,poskytnutí pÅ™edlékaÅ™ské pomoci,obsluze požárních čerpadel,použití radiostanic,obsluha a údržba požárních vozidel,obsluha motorových pil,použití vzduchových dýchacích pÅ™ístrojů atd. Po základním proškolení budeš zaÅ™azen do jednotky obce a budeš vybaven kvalitní výstrojí určenou pro zásahovou činnost.

Login

Prezdivka

Heslo
 
 

Důležitá telefonní čísla:


112 - Evropské číslo tísňového volání
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
156 - Městská policie
158 - Policie české republiky

Kontakt:


SDH Brno Židenice
Kosmákova 47,
Brno, 615 00

sdhzidenice@gmail.com
    Poslední aktualizace 05.10.2022 by starburst